Skip to main content

Onze doelstelling tot 2022

Als onderdeel van onze verbintenis, in overeenstemming met het evaluatieproces van het Partnerschap voor Duurzaam Textiel, maken wij hierbij onze doelstelling voor 2020 tot 2022 bekend.

Meer over onze duurzaamheid

Ontdek het nu.ESO-richtlijnen.

Het actiekader voor het evaluatieproces is de "OECD- Zorgplicht-richtlijnen voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en schoenensector".

Daarom hebben wij onze risicobeoordelingsprocessen herzien om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren, en hebben wij onze doelstellingen bepaald op basis van de belangrijkste vastgestelde risico's. Wij erkennen dat risico-identificatie een fundamentele pijler is van een gedegen due diligence inzake mensenrechten. Wij zijn vastbesloten de beoordeling ervan en de bijbehorende risicobeperkende maatregelen voortdurend te evalueren.

Löning - Human Rights & Responsible Business heeft ons bijgestaan bij de toetsing van onze huidige risico-identificatieprocessen aan de O

Onze doelen

Wat wij willen veranderen!

 • Financiering van scholen in Bangladesh en Turkije
  Voortzetting van de financiële steun voor één school in Turkije en vier in Bangladesh en beginnen met de financiering van de vijfde school in Bangladesh.
 •  Voortzetting van het programma voor werkvergunningen voor Syrische vluchtelingen.
   Voortzetting van de financiële steun aan het UNHCR tot 2022.
 • Steun voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de spinnerijen van Tamil Nadu, met speciale aandacht voor mannen en vrouwen.
  Bij drie toeleveranciers die wij in het kader van dit initiatief hebben aangewezen en opgeleid, worden aanzienlijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden met een gendergericht accent gerealiseerd
 • Herziening van de interne klachtenprocedures overeenkomstig het UNGP
  Tegen 2022 verbeteringen van de interne klachtenprocedures vaststellen en uitvoeren.
 • Handhaving van ons sociaal programma om te produceren in fabrieken in de regio Rangpur in Bangladesh, om plaatselijke vrouwen te helpen hun baan in de regio te behouden en te voorkomen dat ze naar de hoofdstad emigreren.
  Handhaving van de productie van onze sociale producten in de drie geselecteerde fabrieken.
 • Steun voor de oprichting van gezondheids- en veiligheidscomités in fabrieken in China die zich ook bezighouden met de kwestie van de werktijden.
  Ondersteuning van de oprichting van gezondheids- en veiligheidscomités in 20 van onze fabrieken in China
 • Ondersteuning van fabrieken om kritieke paden te bewaken met behulp van blockchain-technologie
  Tegen 2022 50 kledingfabrieken wereldwijd bij het project betrekken met behulp van blockchain-technologie.
 • Voortzetting van het akkoord/RSC
  Voortzetting van de overeenkomst voor brand- en bouwveiligheid/RSC (Ready Made Garment Sustain-ability Council). Bovendien hebben wij de kwestie van gezondheid en veiligheid op het werk ondergebracht in het eigen Pakistan Building Safety-initiatief van de onderneming.
 • Handhaving van de deelneming aan Accord/RSC in Bangladesh.
  100% van de Tier 1-fabrieken nemen deel aan Accord/RSC.
 • Eigen Pakistaans initiatief bouwveiligheid
  Doorgaan met het ter plaatse beoordelen van gebouwen en brandveiligheid in 100% van de textielfabrieken en ervoor zorgen dat 65% van de gevallen van niet-naleving tegen 2022 is verholpen.
 • Vaststelling van een brandveiligheidsprogramma in India
  Tegen 2022 vijf fabrieken in het programma opnemen.
 • Meer transparantie in onze Tier 2-toeleveringsketen
  Het in kaart brengen van Tier 2-leveranciers tegen 2022 met onze nieuwe blockchaintechnologie en met de steun van de dienstverlener "EcoVadis".
 • Steun voor de financiering van het initiatief SMART Textile & Garments C, dat zich bezighoudt met arbeidsomstandigheden (waaronder vrijheid van vereniging) en milieunormen, door middel van overlegprogramma's, workshops en ad-hocmaatregelen.
  De financiering van het programma te ondersteunen overeenkomstig de vooraf vastgestelde vergoedingen in de jaren 2020 tot en met 2022.
 • Partnerschap voor duurzaam textiel
  Vrijwillige deelname aan het initiatief "Een leefbaar loon", dat betrekking heeft op arbeidsomstandigheden, met inbegrip van collectieve onderhandelingen en milieunormen
 • Partnerschap voor duurzaam textiel
  Een actieplan ontwikkelen op basis van de resultaten van de zelfevaluatie van de ACT inzake ethische bevoorradingspraktijken en beginnen met de uitvoering van het actieplan inzake ethische bevoorradingspraktijken.
 • Partnerschap voor duurzaam textiel
  Actieve deelname aan het initiatief voor een leefbaar loon in één land
 • Onze verantwoorde bevoorrading en inkooppraktijken verbeteren
  Een actiekader vaststellen om het interne beleid inzake verantwoorde bevoorradingspraktijken beter op elkaar af te stemmen
 • Deelnemen aan de IAO-oproep tot actie: COVID-19: Actie ondernemen in de wereldwijde kledingindustrie
  Ervoor zorgen dat de interne praktijken in overeenstemming zijn met de verbintenissen die zijn aangegaan in de IAO-oproep tot actie
 • Geleidelijke vervanging van meer dan 160 schadelijke chemische stoffen die bij de textielproductie worden gebruikt, door veilige chemische stoffen.
  De MRSL's blijven bekendmaken en beginnen met het bekendmaken van de chemische inventaris aan 100% van onze kledingfabrieken en deze bekendmaken aan andere kledingfabrieken.
 • Start ons project voor chemicaliënbeheer en afvalwaterbeheer.
  Proefproject voor de registratie van de chemische stoffen die worden gebruikt in fabrieken met natte processen in Bangladesh, in samenwerking met een externe deskundige. Proefproject voor de registratie van waterverontreiniging in twee fabrieken in Bangladesh met de hulp van een externe deskundige. Op basis hiervan wordt een actieplan ontwikkeld om de verontreiniging terug te dringen.
 • Partnerschap voor duurzaam textiel
  Actieve deelname aan het afvalwaterinitiatief van het Partnership for Sustainable Textiles tot 2021.
 • ISO 14001-certificering uitbreiden in de toeleveringsketen
  Het totale aantal ISO 14001-certificaten in de toeleveringsketen verhogen tot 40 fabrieken in vergelijking met 2017.
 • Meer gebruik maken van FSC-gemengde of -gerecycleerde transportdozen.
  100% van de sociale producten zullen tegen 2021 worden ingekocht in door FSC gemengde of gerecyclede verzenddozen van leveranciers.
 • Inzet voor dierenwelzijn in samenwerking met externe deskundigen.
  KiK werkt samen met "Fur Free" en "4Pfoten". Bovendien hebben wij een overeenkomst ondertekend over de kwestie van de schapen in Australië.
 • Zorgen voor naleving van de vereisten van het Fashion Industry Charter
  Een stappenplan ontwikkelen in het kader van het handvest voor de mode-industrie
 • Uitvoering van een proefproject voor de installatie van zonnepanelen op fabrieksdaken in Pakistan
  Tegen 2022 zonnepanelen installeren op drie fabrieksdaken in Pakistan
 • Controleer of leveranciers akkoord gaan met de gedragscode van ons voordat zij zaken gaan doen.
  Ervoor zorgen dat 100% van de nieuwe leveranciers onze Gedragscode ondertekenen.
 • De door ons ingeschakelde controle-instanties contractueel te verplichten een aansprakelijkheidsclausule te ondertekenen
  Ervoor zorgen dat 100% van de auditinstituten de aansprakelijkheidsclausule ondertekenen

Vereist voor het Partnerschap voor Duurzaam Textiel

Bijkomende streefcijfers en doelstellingen

 • Aandeel van biologisch katoen in het productassortiment
  Het aandeel van duurzaam katoen in het totale assortiment handhaven op 1% tegen 2020. Dit komt overeen met ongeveer 4,7 miljoen kledingstukken.
 • Partnerschap voor duurzaam textiel
  Deelname aan het nieuwe " klachtenregeling-initiatief " van het Partnerschap voor Duurzaam Textiel
 • Overeenstemming over brand- en bouwveiligheid
  Voortzetting van de klachtenregeling van het akkoord in de nieuwe Raad voor de duurzaamheid van confectiekleding (RSC)

Nieuwsgierig?

Lees de hele doelstelling