Skip to main content

Wij zetten ons niet alleen in voor sociale projecten, maar hechten ook veel belang aan duurzaamheid. Daartoe stellen wij onszelf steeds hoge doelen, die tot uiting komen in onze routekaart.

Verantwoor­delijkheid nemen

Lopend duurzaamheids­verslag

Lees nu

Onze prioriteiten

Door wat we doen

Wegenkaart

Onze ambitie tot 2022

Als onderdeel van onze verbintenis, in overeenstemming met het evaluatieproces van het Partnerschap voor Duurzaam Textiel, maken wij hierbij onze doelstelling voor 2020 tot 2022 bekend.

Sociale projecten

Onze sociale betrokkenheid

Wij zetten ons op vele manieren in: voor het milieu, voor de mensenrechten en voor eerlijke inkomens en productieomstandigheden bij onze leveranciers.

Productie

Audits en hoge normen

Om ervoor te zorgen dat processen en richtlijnen aan de vereiste normen voldoen, controleren wij onze leveranciers op gezette tijden met behulp van zogenaamde "audits".

Duurzaamheid

Duurzaam handelen

Wij staan niet alleen voor kwaliteit tegen consumentvriendelijke prijzen, maar ook voor een duurzame bedrijfsontwikkeling die rekening houdt met sociale en ecologische normen.