Skip to main content

myKiK Privacybeleid

KiK verzamelt persoonsgegevens en/of informatie over u (hierna: "Persoonsgegevens") in verband met haar KiK Loyaliteitsprogramma (“myKiK”). KiK hecht aan het belang zorgvuldig met Persoonsgegevens om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen.

KiK betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot uw Persoonsgegevens en zal deze in overeenstemming met de wet- en regelgeving verzamelen, gebruiken en verwijderen.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.kik.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal KiK dit communiceren via haar website of per e-mail.

Onze dienstverlening is er op gericht om transparant, persoonlijk en betrouwbaar te zijn. Daarom vermelden wij welke Persoonsgegevens KiK verzamelt, voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe u uw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kan uitoefenen.

In dit KiK Privacy Statement (hierna: “Privacy Statement”) beschrijven wij dat zo goed mogelijk.

Vragen

Als u vragen heeft over onze Privacyverklaring, kunt u deze richten aan:
KiK B.V.
Afdeling Klantenservice
Europaplein 1
5684ZC Best
van via www.kik.nl/contact

Wie is KiK?

KiK is de wettelijke verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, bezoekers en gebruikers van onze winkels, websites (op basis van beschikbaarheid, waaronder www.kik.nl) en andere diensten, zoals de KiK App (hierna: "KiK App").

Onder KiK wordt verstaan KiK B.V. (Kamer van Koophandel nummer 58571868) en haar dochtermaatschappijen. KiK B.V. is gevestigd aan het Europaplein 1, 5684ZC te Best.

Welke persoonsgegevens verwerkt KiK?

Voor het kunnen aanmaken van een online account en/of u te registreren voor myKiK, legt KiK de volgende (persoons)gegevens vast:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum (om te verifiëren dat u minstens 18 jaar oud bent en om u een verjaardagscadeau te kunnen sturen);
 • Een geldig e-mailadres (in het geval u online een account aanmaakt (op basis van beschikbaarheid) of via de app);
 • Algemene aankoopinformatie (zoals: artikel, bedrag, plaats, methode, datum, tijd).
 • Bij gebruik van online diensten in het algemeen:
  • Uw IP-adres;
  • Gegevens uit geplaatste cookies (indien u daar toestemming voor heeft gegeven);
  • Welke browser u gebruikt;
  • Hoe lang u gebruik maakt van onze online diensten en op welke manier (klikgedrag);
  • Vanaf welke eerdere website u op de onze terecht bent gekomen en op welke website u daarna terecht bent gekomen en welke advertenties daar zijn getoond;
  • Gegevens over online transacties met KiK.

Daarnaast kan KiK optioneel om de volgende informatie vragen:

 • Titel (om recht te doen aan een eventuele titel die wij in onze adressering hebben verkregen);
 • E-mailadres (indien de registratie in de winkel plaatsvindt);
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer.

Daarnaast kan KiK andere informatie (die kan worden aangemerkt als persoonsgegevens) registreren die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld in het kader van het opvragen van informatie of het indienen van klachten. Als u bij ons winkelt in een fysieke winkel, is het ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens over u verzamelen. Dit kan op een aantal verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld als u ons in de winkel vragen stelt of een klacht indient waardoor het nodig is om naderhand contact met u op te nemen. Ook kan het voorkomen dat er speciale acties zijn zoals prijsvragen of enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken waarvoor wij gegevens moeten registreren om u te informeren over het verloop van de actie of het initiatief.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt KiK persoonsgegevens en op welke gronden?

KiK verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van bestellingen van producten en diensten uit de webshop (op basis van beschikbaarheid), winkel of KiK App en het aanmaken en onderhouden van het (persoonlijke) KiK account (hierna: "KiK Account") van de betrokkene;
 2. Het versturen van aanbiedingen, nieuws en promoties via e-mail, KiK App en post;
 3. Het uitvoeren van myKiK;
 4. Analyses voor procesverbetering, product- en dienstontwikkeling en marktonderzoek;
 5. Verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de myKiK app
 6. Behandeling van klachten en verzoeken om informatie.

1. Het uitvoeren van bestellingen van producten en diensten uit de online shop (op basis van beschikbaarheid), winkel of KiK app en het aanmaken en onderhouden van een KiK Account

KiK legt Persoonsgegevens vast wanneer u interactie met ons heeft, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de online winkel (op basis van beschikbaarheid), bij het gebruik van de KiK App, wanneer u producten of diensten aanvraagt of bestelt, bij het retourneren van producten zonder bon en bij het aanmaken en onderhouden van een KiK Account. KiK voegt gegevens van verschillende relaties samen als bepaalde gegevens met elkaar overeenkomen.

KiK Account

Om volledig gebruik te kunnen maken van alle door KiK aangeboden diensten en functionaliteiten (indien en voor zover aanwezig) via de KiK online shop (op basis van beschikbaarheid) en KiK App dient u een persoonlijk KiK Account aan te maken. Wanneer u een KiK Account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.

Een KiK Account zonder deelname aan myKiK

U kunt de door u verstrekte Persoonsgegevens altijd wijzigen. De door u verstrekte gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening aan u beter op u af te stemmen. Naast de in deze Privacy Statement beschreven doeleinden gebruiken wij de verstrekte Persoonsgegevens om het KiK Account aan te kunnen maken en u de bijbehorende functionaliteiten aan te kunnen bieden, zoals de inhoud van uw digitale winkelmandje en laatst bekeken producten. U kunt uw KiK Account op elk gewenst moment verwijderen. Als u uw Account verwijdert, en er geen andere grond is voor de rechtmatigheid van de verwerking, worden uw gegevens niet langer bewaard. Geanonimiseerde gegevens kunnen worden bewaard (bijvoorbeeld om vast te leggen dat klanten die een bepaald artikel kopen ook geïnteresseerd zijn in andere artikelen).
De verwerking van Persoonsgegevens voor het aanmaken van een KiK Account is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en KiK. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst, waarbij door u bestelde artikelen aan u worden toegezonden, en om met u in contact te kunnen treden over aanverwante zaken, hebben wij uw gegevens nodig.

Een KiK Account met deelname aan myKiK

Om u te registreren voor myKiK in de online winkel (op basis van beschikbaarheid) of de app, is een KiK Account nodig. In de winkel kunt u zich registreren voor myKiK zonder een online KiK Account. U kunt uw bestaande KiK Account gebruiken wanneer u zich registreert voor myKiK of, als u er nog geen heeft, bij registratie een nieuw KiK Account aanmaken.
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. De verwerking van Persoonsgegevens voor myKiK is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en KiK. Het maakt het mogelijk om u de voordelen te bieden die verbonden zijn aan myKiK en om contact met u op te kunnen nemen over aanverwante zaken zoals (gepersonaliseerde) aanbiedingen.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuws en promoties via post en e-mail, en de KiK app.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u nieuwsbrieven te sturen met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten. U ontvangt ook reclame over: Kleding voor dames, heren en kinderen; ondergoed voor dames, heren en kinderen; accessoires voor dames, heren en kinderen; koffers en tassen; huishoudelijke artikelen; woontextiel; meubels; decoratieve artikelen; verlichting; sportartikelen; doe-het-zelfartikelen; fiets- en autoaccessoires; elektronica; tv-, film- en muziekdragers; huisdierbenodigdheden; reisbenodigdheden; schrijfwaren; speelgoed; kantoorartikelen; fournituren; etenswaren; verzorgings- en drogisterijartikelen, alsmede winacties. De basis hiervoor is de toestemming die u heeft gegeven bij uw registratie voor myKiK.

Indien u de myKiK App heeft geïnstalleerd en hiervoor toestemming geeft, kunt u pushberichten van KiK ontvangen met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. Via de instellingen van uw telefoon kan het ontvangen van pushberichten worden uitgezet.

Tenslotte kan KiK u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten doen toekomen.

Ten behoeve van direct marketing verwerken wij uw persoonsgegevens om u direct marketing (behalve direct marketing per e-mail) per post toe te sturen voor soortgelijke goederen en diensten. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u - in combinatie met statistische doeleinden - (bestaande uit - onder meer - het aan u verstrekken van myKiK aanbiedingen en kortingen) en ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over actuele aanbiedingen, evenementen en loterijen voor prijzen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing per post, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, blijft uw deelname aan myKiK onaangetast.

Als u geen aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de klantenservice van KiK of, indien van toepassing, via de afmeldmogelijkheid die in het poststuk is opgenomen.

3. Het uitvoeren van myKiK

KiK biedt extra voordelen aan de deelnemers van myKiK.

Als u myKiK wilt gebruiken, moet u zich daarvoor inschrijven. Nadat u het inschrijvingsproces hebt voltooid en uw myKiK Card(s) hebt ontvangen, kunt u, door uw kaart te gebruiken bij een aankoop aan de kassa of in de online shop (op basis van beschikbaarheid), profiteren van de geldende algemene aanbiedingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden van myKiK. U bouwt ook aankoopaantallen op, waarmee u (bij 5 aankopen, zie voorwaarden) een coupon voor 20% korting ontvangt). U kunt ook andere voordelen ontvangen, zoals een verrassing voor uw verjaardag en de mogelijkheid om deel te nemen aan loterijen voor prijzen, of om andere aanbiedingen te ontvangen, eventueel onder voorwaarden.
Bij registratie voor myKiK via de online shop (op basis van beschikbaarheid) of in de KiK App is een KiK Account vereist. KiK analyseert uw aankoopgegevens en surfgedrag en kan u op basis van deze analyse gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen alsmede producten en diensten onder de aandacht brengen die KiK specifiek voor u heeft geselecteerd, zoals bedoeld onder lid 2.
Door uw gedrag op onze marketinguitingen en websites te analyseren, kunnen wij onze website (op basis van beschikbaarheid) en aanbiedingen beter afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Het gaat hierbij om profilering: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij wij bepaalde persoonlijke aspecten van u analyseren om onder andere uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. Hiervoor gebruiken wij onder andere cookiegegevens en accountinformatie, gegevens van andere partijen). Hieronder vallen (onder andere):

 • Laatst gekochte artikelen
 • Bekeken pagina's op onze websites
 • Volgorde van artikelen op artikeloverzichtpagina's
 • Verjaardag Kortingscodes
 • Geslacht
 • Advertenties met artikelen die u eerder hebt bekeken of soortgelijke artikelen of artikelen in een bepaalde productgroep

Op basis van uw gedrag analyseren wij hoe effectief onze campagnes zijn. Hiervoor kijken wij onder andere naar uw (re)acties op de aanbiedingen die wij u hebben gedaan.

De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is zowel noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (deelname aan het klantenbindingsprogramma ) als ter bescherming van onze belangen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u de beste klantervaring te bieden (Art. 6 I Lit. b) f) DSGVO).

4. Analyses voor procesverbetering, product-/dienstontwikkeling en marktonderzoek

KiK streeft ernaar om websites (op basis van beschikbaarheid), apps en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren en om haar productaanbod en diensten af te stemmen op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers. Hiervoor is het noodzakelijk dat KiK statistisch onderzoek verricht, zodat waar nodig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Voor dit statistisch onderzoek kan KiK gebruik maken van klantgegevens. Onderzoeksresultaten worden altijd op geaggregeerde basis gerapporteerd en zijn op geen enkele wijze herleidbaar tot individuele klanten. De grondslag voor deze vorm van verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze goederen en diensten en klantervaring voortdurend te verbeteren.

5. Verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de myKiK app

Binnen het myKiK voordeelkaart programma stellen wij u een mobiele applicatie (app) ter beschikking die u kunt downloaden op uw mobiele toestel. In het volgende informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze myKiK app in aanvulling op onze algemene verklaring omtrent gegevensbescherming. In het bijzonder informeren wij u over de diensten van onze contractuele partners die samen met onze apps worden gebruikt. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat u weet hoe de diensten die in onze myKiK app zijn geïmplementeerd werken en wat er met uw gegevens gebeurt.

a. Gebruiksgegevens

Bij het downloaden van een app wordt de vereiste informatie doorgegeven aan de desbetreffende app store, d.w.z. in het bijzonder gebruikersnaam, e-mailadres, klantnummer bij de app store en de individuele toestelidentificatie. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. De beheerder van de betreffende app store is hiervoor verantwoordelijk. Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om de app naar uw toestel te downloaden.

Bij het gebruik van een app verwerken wij de volgende gegevens om de bruikbaarheid van de geboden functies mogelijk te maken en de veiligheid en stabiliteit van de app te waarborgen:

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevens
 • Besturingssysteem van de gebruiker

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) AWG.

b. Push-notificatie via de Firebase Cloud Messaging service

Om de "push notification"-functie te kunnen gebruiken, maakt de myKiK app gebruik van de Google Firebase Cloud Messaging service, die wordt aangeboden door Google, Inc. Mountain View, VS. Door in te stemmen met het ontvangen van pushberichten, tijdens de registratie voor de myKiK app, stemt u ermee in dat de unieke ID van de app-installatie (instance ID) en de volgende informatie automatisch worden doorgegeven:

Informatie over de geïnstalleerde software: versie van de app, app ID, build-versie van de app, naam van het app-pakket.
Informatie over het toestel waarop de software is geïnstalleerd: versie van het besturingssysteem, toestel-id, versie van Google-diensten.
Informatie over FCM: ID van de app in FCM, gebruikers-ID in FCM, protocolversie.

De overdracht van de gegevens aan Firebase vindt plaats via een beveiligd kanaal. De toegang tot en de bescherming van deze informatie wordt geregeld door de desbetreffende gebruiksvoorwaarden van Firebase:
https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms/, https://firebase.google.com/support/privacy/

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

Om vervolgens de uitwisseling van gegevens met de Firebase Cloud Messaging-service te verbieden, gaat u als volgt te werk: Open de instellingen in de myKiK app en klik op het veld "Meldingen". Verplaats dan de schuifregelaar voor "Meldingen" naar links. Alle meldingen in de myKiK app zijn nu permanent gedeactiveerd.

6. Behandeling van klachten en verzoeken om informatie

Als u contact opneemt met de klantenservice van KiK, omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van KiK, slaan wij uw contactgegevens en uw vraag of klacht op. KiK kan u vragen om meer Persoonsgegevens te verstrekken indien wij dit noodzakelijk achten voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De in dat geval verstrekte aanvullende Persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de afhandeling van de vraag of klacht.

De Persoonsgegevens die wij voor dit doel verwerken kunnen plaatsvinden omdat u producten of diensten van KiK heeft afgenomen of van plan bent af te nemen. De gegevensverwerking is dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan of van plan bent aan te gaan. Daarnaast kunnen deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u de beste KiK-ervaring te geven.

Toegang tot en wijziging van Persoonsgegevens

U kunt te allen tijde meer informatie opvragen bij KiK of inzage vragen in de Persoonsgegevens die KiK van u verzamelt en gebruikt. Daarnaast kunt u verzoeken om uw Persoonsgegevens te verstrekken in een gangbaar bestandsformaat. Ook kunt u verzoeken om correctie, aanvulling, verwijdering of beperking van het gebruik van uw Persoonsgegevens en kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek sturen naar de KiK Klantenservice. KiK zal u dan verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs te overleggen. KiK zal in beginsel binnen één (1) maand schriftelijk op uw verzoek reageren via het door u opgegeven e-mailadres. Als uw verzoek complex is, kan deze termijn met nog eens (2) maanden worden verlengd. Wij zullen u dan binnen (1) maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

U kunt uw Persoonsgegevens ook te allen tijde inzien en zo nodig wijzigen in uw eigen KiK Account.

Als de verwerking van de Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zal KiK ervoor zorgen dat zij de verwerking van de Persoonsgegevens voor dat doel staakt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor handelingen die al zijn uitgevoerd.

Indien de verwerking van Persoonsgegevens op een andere grondslag is gebaseerd, heeft u het recht bezwaar te maken. Naar aanleiding van een bezwaar zullen wij een onderzoek instellen en samen met u zoeken naar een oplossing die bestaat uit hetzij het uitleggen van ons beleid of besluit in uw geval, hetzij, voor zover mogelijk, het stopzetten van de verwerking van uw gegevens. Als u stopt met myKiK, zullen wij de gegevens anonimiseren en uw (myKiK specifieke) gegevens verwijderen, tenzij er een overeenkomst met u blijft bestaan (op basis van uw KiK Account) of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te verwerken omdat u een KiK klant bent.

Als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de wet, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van KiK. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

KiK schakelt derden in bij de uitvoering van haar diensten. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende diensten door de derde.

Dit kunnen derden zijn die KiK inschakelt voor bijvoorbeeld het uitvoeren van betalingen (payment service providers), marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail, postverwerkers, social media en zoekmachines), voor producten en diensten waarbij KiK als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice. Voor zover deze derden Persoonsgegevens verwerken bij het uitvoeren van de bijbehorende diensten, doen zij dit in de hoedanigheid van een verwerker voor KiK en heeft KiK de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen (waaronder het sluiten van een verwerkersovereenkomst) om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de hiervoor genoemde doeleinden worden verwerkt.

Alleen als KiK hiertoe wettelijk verplicht is, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende autoriteiten, belastingdiensten en opsporingsinstanties.

Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen zal KiK passende maatregelen nemen en met deze ontvangers standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomen die zijn opgesteld door de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Beveiliging van persoonsgegevens

KiK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt KiK tijdens het bestelproces en bij het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding.

Hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor KiK deze verwerkt. Zolang u deelneemt aan myKiK (of indien mogelijk een online account heeft), worden de over u verzamelde gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard, totdat die overeenkomst is beëindigd. Overige gegevens worden verwijderd zodra de verplichting tot het voeren van een boekhouding is vervallen.

KiK en websites van derden

Op de KiK online shop kunt u (op basis van beschikbaarheid) links aantreffen naar andere websites van derden. KiK is niet verantwoordelijk voor het bezoeken van andere websites dan die van KiK, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de andere betreffende websites.