Skip to main content

Verklaring gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming bij KiK

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons bewust van het belang van de verwerking van persoonlijke gegevens voor de gebruiker en houden ons daarom aan alle relevante wettelijke vereisten. De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang en de naleving van de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Onze praktijk op het gebied van gegevensbescherming is in overeenstemming met de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG).

Lees onze informatie over gegevensbescherming aandachtig door. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: datenschutz@kik.de.

Wettelijke grondslagen

Over het algemeen verwerken wij uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming, bv. nieuwsbrief, inlichtingen: artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG.
 • Precontractuele maatregelen en uitvoering van de opdracht, uitvoering van een contractuele relatie: art. 6, lid 1, sub b AVG
 • wettelijke verplichtingen, bv. bewaarverplichtingen: Artikel 6, lid 1, onder c) AVG
 • Reclame zonder toestemming, tracering, serverlogbestanden, cookies, bijvoorbeeld ter verbetering van het aanbod en om technische redenen (legitieme belangen): artikel 6, lid 1, onder f AVG.
   

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens van uw computersysteem bij elk bezoek aan onze website en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Datum en tijd van opvraging
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Bron-URL van waaruit de pagina is opgeroepen
 • IP-adres
 • Datavolume
 • de verzoekende leverancier
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Het IP-adres staat theoretisch een toewijzing aan een bepaalde gebruiker toe, maar een onmiddellijke conclusie over uw identiteit is op basis van deze informatie niet mogelijk.

Opslag in serverlogbestanden is te wijten aan de volgende legitieme belangen:

 • de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen (fraudepreventie en forensisch onderzoek)
 • Zorgen voor een storingsvrije werking van de bouwplaats
 • Optimalisatie van de website

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar indienen.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

 

Gegevensverzameling en -gebruik wanneer u contact met ons opneemt

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw aanvraag te verwerken. Na volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

 

Sollicitatiegegevens

Als u contact met ons opneemt in het kader van een sollicitatie via ons carrièreportaal en u sollicitatiedocumenten per e-mail of via ons portaal aan ons verstrekt, verwerken we uw gegevens voor de verwerking van uw sollicitatie. Uw gegevens worden alleen verwerkt voor dit doel of, indien van toepassing, voor de uitvoering van de dienstbetrekking en worden, tenzij u heeft ingestemd met een langere opslag, na zes maanden verwijderd. Hiervoor hebben we de verplichte gegevens nodig die daar worden gegeven, anders kunnen we uw verzoek niet of onvoldoende verwerken.

 

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij hiervoor de door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. De kliks via de nieuwsbrief gebruiken we om ons aanbod te verbeteren en om gericht te adverteren. Hiervoor worden alleen de gegevens gebruikt die u bij het bestellen van de nieuwsbrief heeft opgegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief, hetzij door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid, hetzij via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies.

 

Recht op informatie en de mogelijkheid om contact op te nemen

U hebt recht op gratis informatie over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, op correctie, beperking of verwijdering van deze gegevens en op overdraagbaarheid van gegevens. Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het intrekken van een gegeven toestemming of het bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Mevrouw Oertel
Waalreseweg 1B
5554 HA Valkenswaard
Nederland
kathleen.oertel@kik.de 

Zij hebben ook het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is XXXXX.

Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, hebt u het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.


Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

KiK Textiel & Non-Food B.V.
Nassauplein 30
2585 EC Den Haag


Het management en meer informatie over het bedrijf vindt u in onze colofon.