Skip to main content

Verklaring gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming bij KiK

Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons bewust van het belang van de verwerking van persoonlijke gegevens voor de gebruiker en houden ons daarom aan alle relevante wettelijke vereisten. De bescherming van jouw privacy is voor ons van het grootste belang en de naleving van de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Onze praktijk op het gebied van gegevensbescherming is in overeenstemming met de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG).

Lees onze informatie over gegevensbescherming aandachtig door. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je contact met ons opnemen via: gegevensbescherming@kik.nl

 

Wettelijke grondslagen

Over het algemeen verwerken wij jouw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming: bijv. nieuwsbrief, inlichtingen (art. 6, lid 1, onder a), van het AVG.
 • Precontractuele maatregelen en uitvoering van de opdracht, uitvoering van een contractuele relatie (art. 6, lid 1, sub b) van het AVG.
 • Wettelijke verplichtingen: bijv. bewaarverplichtingen (art. 6, lid 1, onder c) van het AVG.
 • Reclame zonder toestemming, tracering, serverlogbestanden, cookies: bijv. ter verbetering van het aanbod en om technische redenen (legitieme belangen) (art. 6, lid 1, onder f) van het AVG.

 

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens van jouw computersysteem en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Datum en tijd van opvraging
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Bron-URL van waaruit de pagina is opgeroepen
 • IP-adres
 • Datavolume
 • de verzoekende leverancier
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiken opgeslagen. Het IP-adres staat theoretisch een toewijzing aan een bepaalde gebruiker toe, maar een onmiddellijke conclusie over jouw identiteit is op basis van deze informatie niet mogelijk.

Opslag in serverlogbestanden is te wijten aan de volgende legitieme belangen:

 • de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen (fraudepreventie en forensisch onderzoek)
 • Zorgen voor een storingsvrije werking van de bouwplaats
 • Optimalisatie van de website

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar indienen.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

 

Gegevensverzameling en -gebruik wanneer je contact met ons opneemt

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als jij deze vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld, kan je aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door jouw verstrekte gegevens om jouw aanvraag te verwerken. Na volledige verwerking van jouw aanvraag worden jouw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij jij uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij jou hieronder informeren.

 

Sollicitatiegegevens

Als je contact met ons opneemt in het kader van een sollicitatie via ons carrièreportaal en je sollicitatiedocumenten per e-mail of via ons portaal aan ons verstrekt, verwerken we jouw gegevens voor de verwerking van jouw sollicitatie. Jouw gegevens worden alleen verwerkt voor dit doel of, indien van toepassing, voor de uitvoering van de dienstbetrekking en worden, tenzij je hebt ingestemd met een langere opslag, na zes maanden verwijderd. Hiervoor hebben we de verplichte gegevens nodig die daar worden gegeven, anders kunnen wij jouw verzoek niet of onvoldoende verwerken.

 

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij hiervoor de door jouw verstrekte gegevens om jouw regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden. De kliks via de nieuwsbrief gebruiken we om ons aanbod te verbeteren en om gericht te adverteren. Hiervoor worden alleen de gegevens gebruikt die jij bij het aanmelden voor de nieuwsbrief hebt opgegeven. Je kan je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief, dit kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid, of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies.

 

Recht op informatie en de mogelijkheid om contact op te nemen

Je hebt recht op gratis informatie over jouw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, op correctie, beperking of verwijdering van deze gegevens en op overdraagbaarheid van gegevens. Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, het intrekken van een gegeven toestemming of het bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Mevrouw Oertel
Europaplein 1
5684ZC Best
Nederland
gegevensbescherming@kik.nl

Je hebt ook het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is

Wings Capital BV
Postbus 31304
6503CH NIJMEGEN
Tel.: 024-3605577
info@wings-capital.com

Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, heb je het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.


Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:
KiK Textilien und Non-Food B.V.
Europaplein 1
5684ZC BEST

Het management en meer informatie over het bedrijf vind je in onze colofon.