Skip to main content

Algemene voorwaarden myKiK

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het KiK Loyaliteitsprogramma (hierna te noemen "myKiK"). Door u aan te melden voor en deel te nemen aan myKiK, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen.

Deelname aan myKiK

 • Om van alle voordelen van myKiK te kunnen genieten, moet u zich registreren voor myKiK. U kunt dit online doen (op basis van beschikbaarheid), op de KiK app of fysiek in een van onze winkels.
 • Nadat u zich hebt geregistreerd en alle gevraagde informatie en/of toestemmingen hebt gegeven, wordt de myKiK Card aan u uitgereikt, in fysieke of digitale vorm. U kunt ook een fysieke kaart en een digitale kaart tegelijk hebben; deze kaarten hebben weliswaar verschillende nummers, maar ze zijn aan elkaar gekoppeld.
 • Afhankelijk van de wijze van inschrijven ontvangt u een fysieke myKiK Card (registratie in een fysieke winkel) of een digitale myKiK Card in de app of online (op basis van beschikbaarheid). Een digitale myKiK Card kan in onze winkels worden gekoppeld aan een fysieke myKiK Card; een fysieke myKiK Card wordt automatisch gekoppeld aan een digitale myKiK Card wanneer identieke gegevens tussen de twee worden gedetecteerd.
 • Voor deelname aan een digitale myKiK Card is een geldig e-mailadres vereist; voor deelname aan een fysieke myKiK Card is dat niet het geval.
 • Per persoon mag slechts één myKiK Card worden gehouden. Een fysieke myKiK Card die is gekoppeld aan een digitale myKiK Card (of omgekeerd) wordt als één kaart beschouwd.
 • De afgifte van een nieuwe kaart beëindigt automatisch de geldigheid van een eerdere myKiK Card.
 • Het gebruik van de myKiK Card is uitdrukkelijk beperkt tot persoonlijk gebruik; zakelijk gebruik of elk ander gebruik dan persoonlijk gebruik is niet toegestaan.
 • myKiK is geldig in alle Nederlandse KiK winkels en in de Nederlandse online winkel (op basis van beschikbaarheid) op het internet, tenzij anders aangegeven.
 • myKiK aanbiedingen zijn alleen geldig wanneer u uw myKiK Card of myKiK Card nummer gebruikt in verband met de specifieke aankoop en zijn niet geldig voor klanten die geen myKiK Card gebruiken.
 • Aanbiedingen in het kader van myKiK zijn als zodanig gemarkeerd (bijvoorbeeld met een logo) en zijn te vinden in de winkel, folder, online shop (op basis van beschikbaarheid), app, e-mail en/of online of anderszins.
 • Voor aanbiedingen van myKiK kunnen bepaalde aanvullende voorwaarden gelden die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen. In dat geval zullen dergelijke aanvullende voorwaarden voor elke afzonderlijke aanbieding worden meegedeeld.
 • myKiK aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid en voorraad en aan de aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • myKiK aanbiedingen zijn nooit inwisselbaar voor contant geld.
 • U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan myKiK.
 • Deze specifieke myKiK algemene voorwaarden vervangen geen andere van toepassing zijnde set (algemene) voorwaarden. In geval van verschil tussen deze myKiK voorwaarden en een andere set, zullen de myKiK voorwaarden leidend zijn.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden. Dit is bijvoorbeeld van belang om kortingsbonnen aan u te kunnen verstrekken. Indien u nadeel ondervindt van het feit dat uw contactgegevens niet juist of niet actueel zijn omdat uw e-mailadres niet juist is (of door een andere omstandigheid die binnen uw risicosfeer ligt, bijvoorbeeld omdat uw mailbox vol is), zijn wij nimmer verplicht dit nadeel weg te nemen.
 • De ingevulde persoonlijke gegevens en aankopen van de myKiK Card worden opgeslagen in de KiK database. KiK respecteert uw privacy en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. KiK gebruikt uw aankoopgegevens en uw surfgedrag en kan u op basis daarvan nieuwsbrieven sturen die speciaal op u zijn afgestemd en u attenderen op producten en diensten die KiK speciaal voor u heeft geselecteerd. Met de gegevens die u ons verstrekt, kunnen wij onze aanbiedingen beter afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Wij gebruiken de gegevens die wij van u verzamelen om uw koopgedrag te voorspellen. U kunt hier meer over lezen in de privacyverklaring op kik.nl/mykik-privacy.

Na elke vijfde aankoop, 20% korting op een product naar keuze

 • Na elke vijfde aankoop ontvangt u een waardebon die recht geeft op een korting van 20% op uw volgende aankoop van één artikel (of 20% op het duurste artikel als de volgende aankoop uit meerdere artikelen bestaat).
 • Elke aankoop (of die nu fysiek of via internet wordt gedaan) telt.
 • Per dag kan er slechts één aankoop worden gedaan. Meerdere aankopen per dag tellen als één aankoop.
 • Als de vijfde aankoop in een fysieke winkel wordt gedaan, wordt een fysieke kortingsbon uitgegeven; als de vijfde aankoop op het internet wordt gedaan (op basis van beschikbaarheid), wordt de kortingsbon digitaal (per e-mail) uitgegeven.
 • Als u een aankoop retourneert die uit 1 artikel bestaat, vindt aftrek plaats van het aantal opgebouwde aankopen met 1 aankoop. Indien de geretourneerde aankoop bestaat uit meerdere artikelen, vindt aftrek plaats van 1 aankoop indien alle artikelen van de aankoop worden geretourneerd.
 • De kortingsbon kan zowel in de fysieke winkels als online (op basis van beschikbaarheid) worden ingewisseld.
 • De kortingsbon heeft een geldigheidsduur van 8 weken, tenzij anders aangegeven.

myKiK Card prijzen

 • Iedere maand zijn er wisselende artikelen die tegen gereduceerde prijzen (kunnen) worden aangeboden.
 • De artikelen die tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden zijn als zodanig gekenmerkt dat duidelijk is dat van de korting gebruik kan worden gemaakt indien u deelneemt aan myKiK.
 • De kortingen kunnen fysiek in de winkel, in de online winkel (op basis van beschikbaarheid), via de app of per e-mail bekend zijn of kenbaar worden gemaakt.
 • Aanbiedingen gelden voor de lopende kalendermaand, tenzij anders aangegeven.
 • Het is mogelijk dat er beperkingen gelden voor aanbiedingen, bijvoorbeeld dat bepaalde aanbiedingen alleen geldig zijn in de online shop (op basis van beschikbaarheid) of alleen in een bepaald filiaal. Als er beperkingen gelden, worden deze bij elke aanbieding vermeld.
 • De aanbiedingen van KiK zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. KiK besteedt de grootst mogelijke zorg aan de totstandkoming van haar aanbiedingen en kortingen, waaronder de naleving van geldende regels inzake oneerlijke handelspraktijken. KiK kan niet aan een aanbod worden gehouden indien dit een kennelijke vergissing, verschrijving of verschrijving bevat.

 Artikelen retourneren zonder kassabon

 • Bij deelname aan myKiK is het mogelijk om artikelen zonder kassabon te ruilen of te retourneren. Dit is mogelijk omdat als de aankoop is gedaan met behulp van de myKiK Card, de aankoop is opgeslagen in het myKiK-account en als zodanig in de systemen kan worden teruggevonden. Voorwaarde voor ruilen of retourneren zonder kassabon is dus dat a) uw myKiK Card aan de aankoop is gekoppeld; en dat b) bij ruilen of retourneren de myKiK Card waarmee de aankoop is gedaan, ook aan ons wordt getoond.
 • De periode voor het ruilen of retourneren van artikelen blijft ongewijzigd.
 • De originele verpakking en de originele labels moeten aanwezig zijn.
 • Als u artikelen retourneert die zijn gekocht met een myKiK-coupon, wordt de coupon niet terugbetaald. U krijgt echter wel het daadwerkelijk bestede bedrag terug.

Korting op verzendkosten

 • Als u artikelen uit de onlineshop op internet bestelt (op basis van beschikbaarheid), krijgen myKiK Card-houders (mits de myKiK Card aan de gebruikersaccount is gekoppeld) 20% korting op de verzendkosten.
 • De artikelen kunnen naar uw huisadres worden verzonden (gewone post en pakketbezorging) of kunnen worden afgehaald in een filiaal van uw keuze ("click & collect").

Artikelen reserveren

 • Als myKiK kaarthouder wordt u de mogelijkheid geboden om artikelen in de fysieke winkels te reserveren en/of achteruit te leggen. De duur van de reservering is één dag en de reservering is beperkt tot drie artikelen per dag.
 • Reserveringen kunnen alleen worden aanvaard op vertoon van de myKiK Card.

Verjaardagsverrassing

 • myKiK deelnemers die toestemming geven om promotionele e-mailberichten te ontvangen, ontvangen een verjaardagsverrassing op of rond zijn of haar verjaardag.
 • De beoogde verjaardagsverrassing bestaat uit een kortingsbon die per e-mail beschikbaar wordt gesteld, of u ontvangt per e-mail een uitnodiging om een cadeau af te halen in een fysieke winkel.
 • De verjaardagsverrassing kan van moment tot moment variëren en wordt door ons bepaald. De verjaardagsverrassing is niet door u zelf uit te kiezen, ook niet indien een andere klant een verjaardagsverrassing kreeg die u zou verkiezen boven een daadwerkelijk aan u toegekende verjaardagsverrassing.

Klein promotioneel kansspel

 • Met elke aankoop die u met de myKiK Card doet, neemt u deel aan een maandelijks te verloten prijs.
 • Het promotionele kansspel wordt georganiseerd om onze producten en diensten te promoten en vindt één keer per jaar plaats met in totaal 12 trekkingen. Elke maand zal er een trekking plaatsvinden.
 • De totale waarde van de prijs is EUR 250, verdeeld in 5 prijzen, bestaande uit een waardebon van EUR 50 elk. Momenteel kunnen de vouchers alleen worden gebruikt in lokale Nederlandse winkels. Waardebonnen (of waarde die overblijft na een aankoop) worden niet in contanten uitbetaald.
 • De trekking vindt elke maand automatisch plaats.
 • De loten worden gevormd door alle aankopen die met een myKiK Card zijn gedaan. Meerdere aankopen verhogen de winkans. Per dag kan slechts één lot worden gevormd door één of meerdere aankopen op die dag.
 • De trekking vindt plaats door middel van een geautomatiseerde willekeurige selectie van één willekeurige aankoop in de desbetreffende maand. De trekking vindt plaats tussen de 1e en de 15e van iedere maand, met betrekking tot de aankopen die zijn gedaan in de kalendermaand voorafgaand aan de lopende kalendermaand.
 • De winnaar wordt op de hoogte gebracht door middel van de contactgegevens waarover wij beschikken; per telefoon of e-mail indien mogelijk, per post indien nodig.
 • De prijs moet in een filiaal worden opgehaald. Als de winna(ar)(es) zich niet binnen twee weken na kennisgeving heeft gemeld of als de prijs niet binnen acht weken wordt opgehaald, dan behouden wij ons het recht voor de prijs aan iemand anders te geven. Dit gebeurt door een nieuwe verloting in de desbetreffende maand. Na afloop van de genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid door de kaarthouder op de prijsDe prijs bestaat alleen uit de vooraf aangekondigde prijs. De prijzen worden niet in contanten uitbetaald.

Deelname beëindigen

 • U kunt uw deelname aan myKiK op elk gewenst moment beëindigen door u af te melden van myKiK.
 • Alle aan myKiK verbonden voordelen waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, komen onmiddellijk te vervallen bij beëindiging van de deelname.
 • Opgetelde aankopen met het oog op het ontvangen van een kortingsbon komen definitief te vervallen bij beëindiging, zelfs als u zich na een periode van beëindiging opnieuw inschrijft voor deelname aan myKiK.
 • Alle opgeslagen informatie over aankopen wordt verwijderd, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde informatie te bewaren (bijv. in het geval u een gewoon KiK-account behoudt). Anonieme (geaggregeerde) informatie over aankopen kan worden bewaard.

Verlies, diefstal of beschadigde fysieke myKiK Card

 • In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de myKiK Card moet u zo snel mogelijk contact opnemen met KiK, zodat wij uw myKiK Card kunnen blokkeren. Wij zullen u in een van de KiK-winkels een nieuwe kaart verstrekken, waarmee wij uw myKiK-account kunnen koppelen aan de nieuwe myKiK Card.

Controle en misbruik

 • KiK behoudt zich het recht voor om het gebruik van myKiK door deelnemers te controleren op naleving van de algemene voorwaarden.
 • Misbruik van de voordelen en diensten van myKiK is verboden. Elk misbruik van myKiK en/of elke andere inbreuk op deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het Klantenkaartprogramma en/of ongeldig verklaring van opgebouwde aankoopaantallen en/of ongebruikte coupons.  

Aansprakelijkheid

 • KiK is – tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met deelname aan myKik. In het bijzonder is KiK niet aansprakelijk voor schade in verband met of als gevolg van beëindiging of wijziging van myKiK; kennelijke typ- of drukfouten in aanbiedingen van KiK; communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de online shop van KiK (op basis van beschikbaarheid) of app van KiK.
 • Indien ten onrechte aankoopaantallen zijn gewist of niet geregistreerd, dan wel kortingscoupons niet werken dan wel enig ander voordeel niet kon of kan worden verzilverd, beperkt de aansprakelijkheid van KiK zich tot het herstellen van het aantal aankopen op de myKiK Card.

 Wijziging en beëindiging van myKiK

 • KiK heeft te allen tijde het recht om, zonder compensatie van deelnemers, myKiK te wijzigen of te beëindigen.
 • KiK zal uiterlijk één maand van tevoren over een wijziging of beëindiging informeren via de contactgegevens die KiK van de deelnemer bewaart.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen coupons worden verzilverd. Na beëindiging van de myKiK komen alle voordelen te vervallen.

 Overige bepalingen

 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.